måndag 17 december 2007

Färgblind svart på vitt

Jag vet att jag är delvis färgblind (tillhör en s k grön-brun-röd-röra). Men i Facebooks blindtest gick jag verkligen bet.
Efter testet basunerar den skämtsamt ut:
"Hmmm. You've got only 1 out 7 questions correct! Your color sensibility may be blind ;=)
You may want to try again. But WTF! I am color blind because I love girls of all colors and shades. :=)"