lördag 13 juli 2013

Gps går före

Skulle du köra här? Kanske om du hade gps?
Folk litar nämligen stint på sin navigator. Jag vet.
Det här är vår gata. Den blev enkelriktad för kanske fem år sedan. Men gps visar inte det - än. Så folk som sätter sin tillit till vägvisaren struntar i vad ögat ser - eller inte ser. Det framgår rätt tydligt att det är enkelriktat, se ovan.
Men ändå ser vi dagligen bilister som kör olagligt åt fel håll på vår gata.
Skulle folk köra utför en nyligen riven bro om gps visade annat?


- Posted using BlogPress from my iPad