fredag 9 maj 2014

Att snacke dansk

Språkförbistringen är stundom stor i Danmark. Man pröver alltid att snacke dansk men rätt snabbt övergår det till engelska. Och initiativet är lika mycket från danskarna som från oss att välja engelskan i stället.
Jag fick länkat till mig ett underbart roligt (ursäkta jag meinar kul) klipp av en kollega.
Så här illa till befinner sig det danska språket. FN måste rycka in.