torsdag 26 februari 2009

Kul med kulan

Ett roligt minne för dagen. Det är att låta måla magen.
Dels för oss att komma ihåg. Det som var i går.
Dels för Elsa att få måla och vara delaktig i syskonen som hon så häftigt tråna.
En rolig flicka det blev. Mången skratt den ner rev.
En påminnelse om det som komma skall,
så att det inte för oss blir en knall,
när de två nya till familjen anlända,
med en extra stor stork måhända...