torsdag 25 november 2010

Surfplattan årets julklapp







Årets julklapp: en surfplatta. Det tycker Handelns utredningsinstitut, HUI, som utsett julklappen varje år sedan 1988 (då var det bakmaskinen som faktisk blev en flopp i julhandeln).
Jag gjorde nyss en enkät på stan. Många visste inte ens vad en surfplatta är. Andra tog det på ordet läsplatta. Så man kan undra om benämningen rent ordvalsmässigt är det korrekta.


- Använder applikationen BlogPress från min smarta iPhone