onsdag 6 april 2011

Oh oh oh... ohoh


Elsa läxar upp farsgubben hur en popdänga ("Till the world ends"/Britney Spears) av i dag ska besjungas korrekt. Inga invändningar här.