fredag 27 juli 2007

I väntan på miraklet

Det ringde en kompis i väntans tider. Snart två veckor över planerat datum. I helgen sätter de i gång henne i fall inte naturen har sin gång.
Tankarna for genast till Elsa. Hon var också på övertid. Två enormt frusterande veckor innan bullen var färdigbakt. Men vilket barn. Den som väntar på något gott...