torsdag 23 februari 2017

Mellosnö i Skellefteå

Landar i snöfall, vita vidder och naturromantik av Jon Henrik Fjällgren. Det här är som eljest.
Jag är i Norrland!


- Posted using BlogPress from my iPhone