söndag 3 juni 2012

Punkterad på inlägg

I dag har inget att säga. Då fick jag det sagt.

Möjligen att jag är less på att laga dotterns punkteringar. Skolans cyklar har blivit utsatta för sabotage. Något busstreck med "nålade" däck.
Jätteroligt hörru...