lördag 8 oktober 2011

Oklar mixad zon

Här är kvällens inslag. Mycket i kväll i den röriga mixade zonen i Helsingfors handlade om att ta från alla uttalanden oavsett om de var "egna" eller inte. Luften är fri i det här området.
Och finska arrangörerna verkade trots tydliga avspärrningar inte veta vad som var vad.
Vi fick snabbt ut ett inslag. Ett samlat inslag som slog kvällstidningarna i snabbhet - så vitt jag kunde se på nätet.