måndag 27 maj 2013

Hett i bastun

Kasta inte vatten utan att fråga. Inte i bastun.
Det kan hetta till och sluta med bråk.
Råkade överföra ett samtal i omklädningsrummet på mitt gym. En herre hade påpekat för en annan att han borde fråga först innan han själv kastar vatten på stenarna.
Enligt uppgift hade han gjort det vid tre tillfällen, varav några lämnade bastun. Men en stannade och sade ifrån.
Den hete mannen snetände dock och tog en aggressiv hållning. Hotade mannen.
Konstigt. Jag frågar alltid innan jag kastar. Hör till vanligt hyfs. Även om det är pissljummet.



- bloggar med min supersmarta iPhone

- nyhetstips eller kommentarer mejlas till marko.saavala@tt.se