torsdag 2 juni 2011

Kungaintervju lyft för TT

Aldrig har en artikel eller videoinslag fått sånt gensvar som vår kungaintervju.
Det var världens drag.
TT-gruppens medieblogg skriver mer här.