torsdag 16 juni 2011

Tid för stress

Jag är mer stressad över en tvåveckors deadline än ett mer normalt på en timme.
Nyhetspulsen är inställd på ett högt tempo efter många år på videoredaktionen.
Och det är en svår omställning. Stressig sådan.
Nu har jag kommit halvvägs i tid på min reklamfilm om TT.
Men mentalt är jag redan helt färdig. Puh.