lördag 18 april 2009

Ett med Smedjebacken

Jag tog nyligen ett test på hur mycket Smebackare jag är på Facebook. Efter tio år i exil så tog jag ändå full pott. Jag är en Smebackare.
Men man kan undra varför min hemort Smedjebacken heter just Smedjebacken? I ett nummer av Bärkebygd, skrift utgiven av Norrbärke och Söderbärke hembygdsföreningar, förklarar Bengt Nordstedt:

"Första ledet i namnet syftar på By stångjärnssmedja som var i drift från år 1631 till år 1867 och var belägen i det område där nuvarande "Gamla meken" idag återfinns i början på Kyrkogatan. Andra ledet "backen" syftar på en markyta som ofta låg i anslutning till någon verksamhet - jämför till exempel med: kyrkbacken, stallbacken, hyttbacken etc".

Många andra namn har äldre dateringar men Smedjebacken kom att göra sig gällande för orten och senare namn för hela kommunen.
Nu undrar jag vad den delen där mammas gata (Roths väg) ligger i kommer ifrån. Det har det föga insmickrande namnet Risingsbo.